Burs Haberleri, Proje Duyuruları, AGH, Güncel Burslar Duyuruvakti'nde

Ensar Vakfı Burs Başvurusu 2017/18

ensar vakfı burs

Ensar Vakfı Burs Başvurusu , İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinden internet üzerinden burs başvurusu almaktadır.

Ensar Vakfı Burs Başvurusu

Ensar Vakfı Burs Başvurusu , İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinden internet üzerinden burs başvurusu almaktadır. Özel veya vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerden, %75 ve üzeri okul bursuna sahip olanlar başvurabilecektir.

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerde transkript ortalamasının 4’lük sisteme göre 2,5, 100’lük sisteme göre 65 olması gerekmektedir. Mülakat sonucunda belirlene adaylardan gerekli evrakları iletmeleri istenecektir.

Ensar Vakfı Bursu kurulduğu 1979 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin maddi ihtiyaçlarına yönelik burs olanakları sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana eğitime odaklanan vakıf bu alanda Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini çeşitli şekillerde desteklemektedir. Burs şartlarını sağlayan yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaçlı öğrencilere her yıl düzenli olarak maddi yardım yapılmaktadır

BAŞVURU AÇIKLAMALARI

 1. Ensar Vakfı Burs Lisans Öğrenci Bursları’na, sadece lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.
 1. Ensar Vakfı Lisans Öğrenci Bursları’na sadece İstanbul’daki üniversitelerdeöğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmaktadır. İstanbul dışında öğrenim gören öğrencilerin başvurusu alınmamaktadır.
 1. Özel veya vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, %75 ve üzeri okul bursuna sahip olmaları halinde başvuru yapabilirler.
 1. Başvurular www.ensar.org veya www.dem.org.tr adreslerindeki başvuru formları yoluyla alınmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvuru alınmamaktadır.
 2. Müracaat eden adayların, başvuru bilgileri üzerinden sistem tarafından ön değerlendirme puanı çıkarılacaktır. Puan üstünlüğüne göre bursiyer kontenjanının iki katı kadar aday mülakata davet edilecektir.
 1. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerde transkript ortalamasının 4’lük sisteme göre 2,5, 100’lük sisteme göre 65 olması gerekmektedir.
 1. Başvuru yapmış olmak bursa hak kazanıldığı anlamına gelmez. Başvuru süreci sona erdikten sonra Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nin yapacağı değerlendirmelere göre bursiyerliğe hak kazanan öğrenciler belirlenecektir. Bu değerlendirmeler mülakat şeklindedir.
 1. Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan bursiyer adaylarından aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgelerle ilgili yapılacak inceleme sonucunun olumlu olması halinde öğrenci bursa hak kazanmış olacaktır.
 • Öğrenci Belgesi
 • ÖSYS Puan ve Başarı sırasını gösterir belge
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ara sınıflar için not durum belgesi (transkript)
 • 1 adet fotoğraf
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belge, (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
 • Albaraka Türk TL hesabı IBAN
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Adli Sicil Kaydı
 1. Burs başvuru formundaki bilgileri eksiksiz doldurmalıdırlar. Bilgi eksikliği veya yanlış beyandan dolayı başvurunun geçersiz sayılmasında herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
 2. Burs almaya hak kazanan bursiyerler için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından güz ve bahar dönemlerinde yapılacak “Bursiyer Öğrenci Etkinlikleri”ne bursiyerlerin katılımı beklenmektedir. Etkinliklerle ilgili takvim bursiyerlere ayrıca duyurulacaktır.
 1. Başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıdaki gibidir.
İşlemler Tarihler
Başvuru Dönemi 07/10/201614/10/2016
Mülakata Hak Kazananların İlanı 21/10/2016
Mülakat Tarihleri 24-30 Ekim 2016 tarihleri arasında randevu alınarak mülakatların yapılması.
Bursa Hak Kazananların İlanı 04/11/2016
Bursa Hak Kazananların Belge Teslimi 04/11/201609/11/2016

ÖZEL DURUMLAR

 1. Bursiyerin öğrenci değişim programları kapsamında (Erasmus, Mevlana, Farabi vs.) yurtiçinde veya yurt dışında eğitimine başka bir eğitim kurumunda devam etmesi halinde eğitim gördüğü sürelerde bursiyerliğinin devamı için dilekçe ile başvuru yapması gerekir.
 1. Bursiyerin fakülte eğitimine ara vermeden ve fakülte kaydını devam ettirerek dil eğitimi kapsamında yurtdışına gitmesi halinde dil eğitimi süresince bursiyerliğinin devamı için dilekçe ile başvuru yapması gerekir.
 1. Yukarıdaki maddelerde söz konusu talepler için; beyanı doğrulayan belgelerle birlikte bursiyerin dilekçe yoluylaDeğerler Eğitimi Merkezi’ne veya info@dem.org.tr adresine mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir. Sözlü veya mesaj yoluyla gönderilen bildirimler dikkate alınmamaktadır.
Burs başvuruları sona ermiştir ancak gelecek sene aynı zamanda açılıcaktır. Bu linkten kontrol edebilirsiniz.

Yusuf Kaplan

Kategoriler

Translate »