Burs Haberleri, Proje Duyuruları, AGH, Güncel Burslar Duyuruvakti'nde
spot-film-yarismasi

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI

KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:

Yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır.

Hazırlanacak filmlerde trafikte saygı konusu işlenecektir.

AMAÇ:

Yol kullanıcılarının (sürücü, yolcu ve yaya) trafik bilgi ve bilincinin artırılması,  trafikte doğru tutum ve davranışların kazandırılmasına yönelik elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılmasıdır.

YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:

Yürütme Birimi:

C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Destek Birimi:

TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Sekretarya:

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

YARIŞMACILAR:

Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında gerçek – tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.

18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi imzası olması zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

YARIŞMA KURALLARI:

Yarışmacılar, en fazla 3 eser ile yarışmaya katılabilirler. 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı gereklidir.

Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.

Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK’e geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu katılım formu imzalanacaktır.

Katılım formuna katılımcıların tamamının (kurumlar için en yetkili kişinin) bilgileri yazılacak ve kişi/kişiler tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Yarışmaya katılacak eserler için kriterler;

Filmler kurmaca, 2 boyutlu (2D), 3 boyutlu (3D) animasyon olarak hazırlanabilir.

Yarışmaya jenerik hariç en fazla 1 dakika süreli, dublajları yapılmış, 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD 16:9 (1920X1080, 25p), MP4 veya MOV formatında hazırlanarak, bilgisayar data hallerinin DVD veya USB Flash Bellek ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

Hedef kitleye yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Filmler, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları vurgulamalı ve bu amaçlar doğrultusunda eserlerin fikri altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanmalıdır.

Eserlerin Kullanım Hakkı:

Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK’e ait olacaktır. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler:

5.10.1 Hazırlanan eserler ile birlikte 5.4. maddede tanımlanmış ve ekte bulunan katılım formu.

5.10.2. Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis).

YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca belirlenecek jüri,   eserleri değerlendirecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin Son Teslim Tarihi                : 06 Ekim 2017

Jüri Değerlendirmesi                          : 16 – 20 Ekim 2017

Sonuçların Duyurulması                    : 27 Ekim 2017

YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın internet sitesi www.trafik.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

ÖDÜLLER:

1.lik Ödülü                             20.000 TL.

2.lik Ödülü                             15.000 TL.

3.lük Ödülü                            10.000 TL.

Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir. Dereceye girenlere ayrıca Başarı Plaketi ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:

Ödül töreni Ankara’da yapılacaktır.

DİĞER KOŞULLAR:

Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:

 

Yarışmacılar eserlerini 6 Ekim 2017 Cuma günü 17:00’a kadar;

Emniyet Genel Müdürlüğü

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı / O Blok / Kat: 5

Ayrancı Mah. No: 11 Dikmen 06100 ÇANKAYA/ANKARA

adresine şahsen veya kargo/posta yolu ile teslim edebileceklerdir.

İLETİŞİM:

Tel                   : 0312 462 21 74

Faks                : 0312 462 21 99

E-Posta           : teadb@egm.gov.tr

YARIŞMA KATILIM FORMU

EK-1

 

 

ADI SOYADI

 

 

 

T.C. KİMLİK NO

 

 

 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Gün/Ay/Yıl)

 

 

 

TELEFON, FAKS

 

 

E-POSTA

 

ESER ADI

 

YAZIŞMA ADRESİ

 

Eserin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme ve çalışmalar dahil olmak üzere tarafımca /kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda /  kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim.

Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK’e, geçeceği başta olmak üzere tüm şartlarını kabul ederim.

 

 

…/…/2017                                             İmza

 

 

NOT:

Bir eserin, birden çok kişiye ait olması durumunda formun her kişi için ayrı ayrı doldurulması,

Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

Kategoriler

Translate »