Burs Haberleri, Proje Duyuruları, AGH, Güncel Burslar Duyuruvakti'nde

TIPDİL SINAVI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

Tıpdil sınavı, TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için YDS’ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri bir yabancı dil sınavıdır.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) adına Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)’dir.

Tıp Dil sınav sonucu TUS VE DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerde öğrenci, mezun ya da uzmanlık eğitimine devam eden kişiler bu sınava girebilirler.

TIPDİL sınavı sadece Ankara ve İstanbul’da yapılmaktadır.

TIPDİL sınavı yılda iki kez yapılmaktadır.

TIPDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

TIPDİL; İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 farklı dilde yapılmaktadır.

Adaylar sadece bir dilden sınava girebilirler.

TIPDİL’de toplam 80 soru sorulmaktadır.

Adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapacaktır.

TIPDİL başvuru ücreti 80 TL’dir.

Başvuru ücretleri Ziraat Bankası üzerinden yatırılmaktadır. Online olarak veya şube üzerinden ücret yatırılmaktadır.

TIPDİL’de şu soru tipleri sorulmaktadır: Kelime Bilgisi ve dil bilgisi (23 adet), cümle tamamlama (11 adet), İngilizce-Türkçe çeviri (7 adet), Türkçe- İngilizce çeviri (7 adet), paragraf sorusu (20 adet, her birinde 4 adet soru), paragraf tamamlama (6 adet), anlam bütünlüğünü bozan cümle (6 adet)

Hayır, etkilememektedir. Sınav değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınmaktadır.

TIPDİL sınav süresi toplamda 150 dakikadır

.

Sınav sonuçları http://asym.ankara.edu.tr/ adresinden açıklanmaktadır.

Evet, itiraz edilebilir. Sınavlar elektronik ortamdan yayınlandıktan sonra 10 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav merkezine itirazda bulunulabilir. İtiraz bedeli 5 TL’dir ve Ziraat Bankası şubelerine yatırılmalıdır.

Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı (veya süresi geçerli pasaport)

Evet, bulunmaktadır.

kliği bulunmakta mıdır?

Evet, bulunmaktadır.

 

Kategoriler

Translate »